Under är en  lista av växter som vi vill  beställa närmaste tid, förmodligen från Holland i höst
Vi har uppdelat växter  i två prioritär.
Så smånigom  ska vi  behandla separat bambu pch barrväxter som har inget lätt liv på Ven. Vi gärna identiferar växter och hittar lämpliga inköpskällor.

 

Växter vi vill ha
första priorität


     
Växter vi vill ha
andra priorität
lång lista
 
       

 

 

 

       
barrväxt
Växer bra hos oss på Ven, behöver mycket fuktig jord
barrträd

Bilden av vårt träd kommer Metasequoia glyptostroboides