CONS of
our life 2020-2021

We were not able to see family members as we wanted

We are not able to go to church and attend mass

We had to limit travels

All renovations have stopped, we are not able to do shopping and have difficult to purchased building material


PROS of
our life 2020-2021

We are more “present” in life and more focused

We live in our own pace, we "embrace" our life

We eat better, we have almost totally excluded sugar, as result, all food tastes better

We have stopped drinking wine and beer, two wine bottles in 2021

Since 2 years we don’t have any transmittable infections, flue, stomach problems etc

 

 


NACKDELAR med
vårt liv 2020-2021

Vi kunde inte besöka och ta emot  familjemedlemmar som vi ville

Vi kan inte gå till kyrkan och delta i mässan.

Vi var tvungna att begränsa resor

Alla renoveringar har upphört, vi kan inte handla och har svårt att köpa byggmaterial


FÖRDELAR med
vårt liv 2020-2021

Vi är mer "närvarande" i livet och mer fokuserade

Vi lever i vår egen takt, vi "omfamnar" vårt liv

Vi äter bättre, vi har nästan helt uteslutit socker, därför smakar all mat bättre

Vi har slutat dricka vin och öl, två vinflaskor under 2021

Sedan 2 år har vi inte haft några överförbara infektioner, influensa, magproblem etc