Ven, ekologin, miljöpåverkan - förutsättningar och begränsningar

 

grannehörande  TUNA 89-5 2022 ansökan
mycket förvirrande uppgifter
svar  
       
grannehörande  TUNA 89-5 2021 ansökan svar  
       
grannehörande  TUNA 25-12 2021
både TUNA 25.12 and vår tomt, som var en enhet, är ontaminerade med mikroplast
ansökan
se under
Contamination
TUNA 25.12 är kontaminerad med mikroplast

svar myndigheternas
ställningstagandet

 

 

 

CONTAMINATION  


thin silage plastic disintegrates contaminating ground water and the sea,
we have "inherited" a large amount of manure
unfortunately it is a "lasagne" of manure and plastics 
Contamination,  plast förorening
SITUATION 2017
SITUATION 2020-03-07 
SITUATION - JAN 2020
here are some idea what to do with it
We received some ideas but more are welcomed
Microplastic, scientific view

 

 

 
  vita ovala markeringar visar uppehållområden av fauna
En dubblesidig röd pil visar det enda vandringsstigen mellan det södra och norra områden.