Vårt tak är ett ovanligt stickspån tak.
Taket är täckt
av hyvlade 5mm tjocka plankor som man lagt  på varandra. Totala tjockleken är runt 5 cm

Takytan utåt är täckt av en tunn träspånplatta som är överdragen med tjära

Takkonstruktion saknar råspont. Bärläkt är direkt monterat  på  takstolen, det finns ingen ströläkt.
en sektor i falllinje från tidigare skorstenen måste ersättas på något sätt, men med vad? Taket saknar råspont och ströläktar.