our objectives      ==> på svenska    
ENVIRONMENTAL RESTORATION rewilding
Our ambition is to recreate the landscape that existed on our site around 500 years ago. It was a pasture with uneven terrain, with lots of water, small trees and shrubs. (big trees were cut earlier). The land was not suitable for growing crops.
  RESTAURERING AV EKOSYSTEMET
Vår ambition är att återskapa det landskapet som fanns på vår tomt runt 500 år sedan. Det var ett betesmark med ojämn terräng, med mycket vatten, små träd och buskar. (stora träd hög man tidigare). Marken lämpade sig inte för odling av grödor.

 

 

     
 
 We answer all questions abut us and Ven island info@ecolanum.com

Vår ambition är att återskapa det landskapet som fans på vår tomt runt 500 år sedan. Det var ett betesmark med ojämn terräng, med mycket vatten, små träd och buskar. (stora träd hög man tidigare). Marken lämpade sig inte för odling av grödor.

vi tror att så såg det ut på vår tomt för 500 år sedan
We believe so was our plot 500 years ago

500 år sedan 

Det ursprungliga landskapet som fanns för 2000 år sedan, med tätt skog kan inte återskapas på små områden.
2000 år sedan
Vår filosofi
Ecolanum AB är en organisatorisk enhet som ska säkra fortbestånd av en botanisk trädgård efter vår bortgång och våra 5 barn kan anställa en lokal manager. (också om vi är klara med  grunddragen av trädgården kan vi spendera mer tid utomlands)
Alla våra resources kommer från utlandet, vi tjänar ingenting i Sverige och bedriver inga inkomst-inriktade aktiviteter.
Allt drivs av vetenskaplig nyfikenhet med elementer av hobby, experiment, innovation och mest av allt - entusiasm.
Our philosophy
Ecolanum AB, operates within the framework of a Limited Company. We are non-profit organization and we finance activates through our own personal efforts, our savings and private resources.
We have background in art and science. We learn and try to do all work ourselves. All is driven by scientific curiosity with the elements of hobby, experimentation, innovation and most of all enthusiasm.