Juni 2017    
Sven hjälper till
Nisse är med och bär växter
 
     
Sven hjälper till
Nisse är med och bär växter
 
     
glad Alexander  
     
växter, de kappades i Wien till en rätt storlek för att passa i trailer.
Plantor sattes i container redan tidigt på våren för en adaptation.